Kreete Kaku praktika Eesti Geoloogiateenistuses

Kus käisid praktikal?
Praktikal käisin 2019. aasta suvel Eesti Geoloogiateenistuses.

Kuidas leidsid praktikakoha?
Kui õigesti mäletan, tuli geoloogide meililisti sellekohane kiri ja kuna praktikapakkumises ei olnud praktikandilt nõutav eriala täpsustatud muudmoodi kui „maateaduste erialal õppiv tudeng“, siis otsustasin proovida.

Kas soovitad seda asutust ka teistele?
Jah, EGT oli väga meeldiva õhkkonnaga.

Kas praktika oli tasustatud või tasustamata?
Minu praktika oli tasustatud.

Kui kaua praktika kestis?
Praktika kestis umbkaudu kuu aega.

Millised ootused sul praktikale minnes olid ja mil määral need täitusid?
Algselt kandideerisin väga praktilistele (välitöödega) praktikakohtadele, aga need jagati eelisjärjekorras meesterahvastele. Mõni aeg hiljem sain aga pakkumise kvaliteedikontrolli praktikakohale, mille ka vastu võtsin. Kuna ma ei teadnud oma praktikatöö sisust eelnevalt kuigi palju, ei osanud ma ka suurte ootustega kohale minna, aga lootsin, et tegu on asutusega, kus on toredad inimesed ja mugav töötada ning need ootused kindlasti ka täitusid.

Mida praktikakogemus sinus kõige rohkem arendas?
Kindlasti mõistmist, kui oluline see on, et dokumendid oleksid korrektselt korras ja vanade dokumentide puhul ka korrektselt skannitud.

Kas ja kuidas koolis õpitud teadmised ning oskused aitasid kaasa praktikaülesannete täitmisele?
Kuna minu praktika ei olnud põnev välitöö või erialase arvutiprogrammiga töötamine, siis ei saa öelda, et koolis õpitud oskused minu tööle olulisel määral kaasa aitasid. Küll aga sain praktika lõpu poole pisut ka arvutiprogrammis ArcMap ruumikujude õigsust kontrollida ja sel puhul oli kindlasti kasulik, et olin topograafia välipraktikal natuke QGISi kasutada saanud.

Mis ülesandeid praktikal täitma pidid?
Valdavalt tegingi skannitud dokumentidele kvaliteedikontrolli – kas lehed on sirged ja õiget pidi. Tekstidokumentide hulka sattus ka hulganisti kaarte, mida oli praktika jooksul põnev uurida. Praktika lõpu poole tegin ka ArcMapis ruumikujude kontrolli, mis sisuliselt tähendas, et pidin programmis ees oleva ruumikuju vastavatest dokumentidest üles otsima ja üle vaatama, kas arvutiprogrammi digitud ruumikuju on samasugune kui originaaldokumendis.

Räägi kõige põnevamast juhtumist, mis praktikal olles juhtus?
Sellist tööd tehes ei juhtu just eriti palju põnevaim juhtumeid, aga natuke elevust tõi tööpäeva see, kui sattusin kontrollimisega mõne eriti vana käsitsi joonistatud kaardi otsa. Siiani ei saa aru, kuidas kartograafid kunagi oma käega selliseid kaarte suutsid joonistada!

Mis tegevused olid kõige igavamad?
Kahtlemata mitmesajaleheküljeliste tekstidokumentide kerimine. Siis tahtis küll silm kinni vajuda. 🙂

Mida soovitaksid praktikale kandideerijale?
Kui on kindel soov praktikale saada, tuleb kindlasti kasuks julgest pealehakkamisest, enesekindlusest ja tugevast motivatsioonikirjast. Kirjuta kiri juba aegsasti valmis ja lase kellelgi tuttaval või sõbral see üle lugeda ja nõu anda, kas on ehk midagi olulist lisada. Ja nagu minu kogemus näitab – tasub end lisada ka teiste (aga lähedaste) erialade meililisti, sest tihti ei jõua kõik võimalikud praktikapakkumised sinu enda eriala listi.