Materjalid

Töölehed on väljatöötatud Tartu Ülikooli geograafia osakonna üliõpilaste ja doktorantide poolt (v.a loodusgeograafia tööleht, kus on kasutatud GLOBE programmi atmosfäärimõõtmiste töölehe põhja ja kohandatud seda vastavalt geograafia erialale ja Eesti oludele). Töölehed on loodud vaid õppetöö eesmärgiks. Palume kõigil, kellel on huvi töölehti kasutada, EGEA-Tartule viidata!

Töölehed on loodud EGEA-Tartu projekti “Lahe geograafiatund” tarbeks. 2017. aastal sai tudengiorganisatsioon Eesti Teadusagentuurilt ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt rahastuse külastada üldhariduskoole, et seal läbi viia erinevaid teematunde antud töölehtedega.

Teaduse populariseerimise projektikonkursilt saadud toetust ei ole kasutatud töölehtede välja töötamisel.

Atmosfääri töötuba  GIS töötuba  GPS töötuba  Nutitvahendi töötuba