Materjalid

Töölehed on väljatöötatud Tartu Ülikooli geograafia osakonna tudengite ja teadurite poolt (v.a loodusgeograafia tööleht, kus on kasutatud GLOBE programmi atmosfäärimõõtmiste töölehe põhja ja kohandatud seda vastavalt geograafia erialale ja Eesti oludele). Palume kõigil, kellel on huvi töölehti õppetöö eesmärgil kasutada, nii TÜ Geograafia osakonnale kui ka EGEA-Tartule viidata!

Töölehed on loodud EGEA-Tartu projekti: Lahe geograafiatund tarbeks. 2016. aastal sai tudengiorganisatsioon Eesti Teadusagentuurilt ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt rahastuse külastada üldhariduskoole, et seal läbi viia erinevaid teematunde antud töölehtedega.

Teaduse populariseerimise projektikonkursilt saadud toetust ei ole kasutatud töölehtede välja töötamisel.

Atmosfääri töötuba GIS töötuba GPS töötuba Nutitelefoni töötuba