TTOM

 

TTOM ehk Tervisliku Tudengiorganisatsiooni mudel on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi poolt välja töötatud mudel, mis aitab kõigil programmiga liitunud organisatsioonide tudengitel kujundada ning arendada jätkusuutlikku ja tervist hoidvat käitumist.

EGEA-Tartu on mudeliga liitunud juba 2017. aastal ja täidab selle baastaset.

TTOM hõlmab endas viite erinevat valdkonda: alkohol, tubakas ja narkootikumid; toitumine ja füüsiline aktiivsus; vaimne tervis; võrdne kohtlemine ja seksuaalne ahistamine.