Lahe geograafiatund

Projekti „Lahe geograafiatund“ peamiseks eesmärgiks on teadusliku geograafia populariseerimine Eesti üldhariduskoolides, geograafide ametite ja tulevikuvõimaluste tutvustamine ning seeläbi karjäärivalikute lihtsustamine enne ülikooli astumist. Teematundide väljatöötamisel oleme tuginenud õpetajate soovidele ja varasematele kutsetele koolidesse. Tutvustuse kaudu loodetakse tõsta geograafiast huvitatud õpilaste hulka ja nende teadmiste taset, suurendades seeläbi tõenäosus, et ülikoolis asutakse õppima just loodus- ja tehnoloogia erialasid.

Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi abiga jõuavad geograafiatudengid 2018. aastal juba kolmandat korda Eestimaa koolidesse geograafia erinevaid tahke tutvustama.
Projekt “Lahe geograafiatund” on toimunud 2016/2017, 2017/2018 ja 2018/2019 õppeaastatel. Suur roll on siinkohal kanda ka Tartu Ülikooli geograafia osakonnal, kes on alati suureks toeks ja abiks olnud!

haridusmin_3lovi_estETAG_logo_rgb_medium