Lahe geograafiatund 2021

Juba kuuendat aastat järjest viivad Tartu Ülikooli geograafia osakonna üliõpilased Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi Eesti üldhariduskoolides praktilisi geograafilisi teematunde.

Anname teada, et projekt “Lahe geograafiatund” ei jää sellel õppeaastal tulemata, kuid lähtudes ebastabiilsest viroloogilisest olukorrast, oleme ka oma projekti läbi viies ettevaatlikud. Sellest tulenevalt on võimalik koolikülastusi tellida SIIN perioodiks 15. november kuni 17. detsember 2021. Esimese registreerumise tähtaeg on 14. november. Palun lugeda registreerumise vorm hoolikalt läbi, kuna seal on palju olulist teavet.
Palume registreerumisel lähtuda iga kooli hetkeolukorrast ja arvestada sellega, et võib ette tulla ootamatusi.
Teine registreerumine avaneb 2022. aasta alguses ja siis on võimalik tellida koolikülastusi kuni kooliaasta lõpuni.
Registreerumisinfo edastatakse erinevatesse kanalitesse: EGEA-Tartu Facebooki lehele, miks.ee portaali, geograafiaõpetajate meililisti.
Projekt toimub tänu Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise projektikonkursi toetusele.

Kogume tagasisidet sel aastal virtuaalselt.

2021/2022. aastal pakutavad teematunnid on:

PLANEERIMISE TEEMATUND – sisetund. Teematund tutvustab läbi mängulise rühmatöö tähtsamaid ruumilise planeerimise ülesandeid: taustinformatsiooniga tutvumine, arutelu ja kompromisside tegemine, kavandatu esitlemine. Tunni eesmärk on laiendada õpilaste teadmisi kaasaegsetest tööriistadest, läbi mille planeerijad linnade ja maapiirkondade arengut suunavad. Teematundi kohandatakse vastavalt kooli asukohale.

NUTITELEFONIDE TEEMATUND – Teematunnis harjutatakse teekonnaplaneerimist ja igapäevaste geograafiliste ülesannete lahendamist nutitelefonide abil: leia majutuskoht, jõua õigele bussile, leia sobiv teekond jne.

LOODUSGEOGRAAFIA TEEMATUND –  Tunni käigus selgitatakse igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viiakse läbi erinevad mõõtmised-vaatlused.

3D MODELLEERIMISE TEEMATUND – teematund arvutiklassis. Tunnis loovad õpilased lihtsa 3D-mudeli Tallinna kesklinnast. Töötoa käigus tutvustame geoinformaatikat ja räägime 3D-mudelite vajalikkusest ja rakendamisest. Tunnis kasutatakse vabavaralist QGIS 3 kaardirakendusprogrammi (programm peab olema eelnevalt kooliarvutitesse alla laetud). Tund sobib nii põhikooli kui gümnaasiumi õppeastmele (eelistatult 9.-12. klass). Tunni kestus on 45 minutit. 3D teematunni juhend on leitav siit.

Teematunnid koosnevad teoreetilisest sissejuhatusest ja praktilisest ülesandest. Koolikülastused toimuvad sooviavalduste alusel ning tundide läbiviimine on kooli jaoks tasuta. Projektimeeskond koosneb TÜ geograafia osakonna tudengitest, magistrantidest ja doktorantidest, kes kuuluvad noorgeograafide tudengiorganisatsioon EGEA-Tartu.

Rohkem infot võib küsida meili teel lahegeograafiatund@gmail.com või projektijuhilt Elina Maarja Suitso (5083328).