Lahe geograafiatund 2016

Projekti „Lahe geograafiatund“ peamiseks eesmärgiks on teadusliku geograafia populariseerimine Eesti üldhariduskoolides, geograafide ametite ja tulevikuvõimaluste tutvustamine ning seeläbi karjäärivalikute lihtsustamine enne ülikooli astumist. Teematundide väljatöötamisel oleme tuginenud õpetajate soovidele ja varasematele kutsetele koolidesse. Tutvustuse kaudu loodetakse tõsta geograafiast huvitatud õpilaste hulka ja nende teadmiste taset, suurendades seeläbi tõenäosus, et ülikoolis asutakse õppima just loodus- ja tehnoloogia erialasid.

Projekti raames viidi 2016. a. läbi 96 teematundi teadusliku geograafia tutvustamiseks ja seda kokku 31 üldhariduskoolis. Teematundides näidati õpilastele geograafia mitmekesisust ja sellest lähtuvaid rakendusi ühiskonnaelu korraldamisel ja planeerimisel.

Koostöös Tartu Ülikooli geograafia osakonna doktorantide, magistrantide ning eriala praktikutega on välja töötatud viis erinevat teematundi, mis ilmestavad ja tutvustavad geograafia praktilisi väljundeid. Tundides kasutatakse kaasaegseid vahendeid ning viiakse läbi praktilisi ja arendavaid tegevusi.

2016. aastal sai projekt Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse populariseerimise projektikonkursi raames toetust. Nõnda jõudsid 11 Tartu Ülikooli Geograafia osakonna tudengit ajavahemikus september-detsember 31 üldhariduskooli. Tänu saadud toetusele sai Lahedast geograafiatunnist osa pea 1800 õpilast!

ETAG_logo_rgb_mediumharidusmin_3lovi_est