Veebiviktoriini küsimused ja vastused

Teisipäev, 15. november

Küsimused põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele

Küsimus: 2016. aasta suvel võeti Eestis vastu üks teistmoodi planeering – ühtki selle liigi planeeringut ei olnud varem Eestis kinnitatud. Mis sorti planeeringuga on tegu ja millist Eesti ala see hõlmab?
Õige vastus: Merealade planeering, mis hõlmab Hiiumaa ümbrust. (Õigeks loeti kõik vastusevariandid, mis vihjasid merele (1 punkt) või merele ja nimeliselt Hiiumaale (2 punkti). Õigeks ei loetud vastust, milles oli mainitud Hiiumaad, aga polnud viidet merele.)

Huvilistele lisalugemiseks viiteid: uudis planeeringu vastuvõtmisest ja planeeringudokumendid Hiiu maavalitsuse kodulehel.

Lisaküsimus gümnaasiumiõpilastele

Küsimus: Millise tasandi planeeringus on kaardile märgitud piirkondlikult sobivad Rail Balticu trassivariandid, millelt alustati tervet Eestit läbiva raudteetrassi läbirääkimisi?
Õige vastus: Maakonnaplaneering. (Õige vastus andis 1 punkti.)

 

Kolmapäev, 16. november

Küsimus põhikooliõpilastele

Küsimus: Kasuta interneti võimalusi ja leia koordinaadipaar, mis kirjeldaks Kiipsaare majaka asukohta.
Õige vastuse variante on mitu. Võimalik on majaka asukohta väljendada nii meetrites kui kraadides. Näiteks on õigeteks vastusteks nii koordinaadipaar X: 6485977,7 ja Y: 374136,2 kui ka B: 58°29’44,75’’ ja  L: 21°50’27,91’’. Õigeks loetakse vastus ka sekundi täpsusega. See tähendab, et 44,75’’ asemel võib kirjutada ka 44’’ või 45’’. Õigeks loetakse ka variant, mis on esitatud kraadides, aga ei ole minutiteks ja sekunditeks jaotatud (käesoleval juhul näiteks 58,495763° ja 21,841086°).  Õigeks loeti ka vastused, mis neist variantidest kas +/– 1 sekundi või +/– 1 meetri võrra erinesid. (Õige vastus andis 1 punkti.)

Küsimused gümnaasiumiõpilastele

Küsimus nr. 1: Antud on koordinaadipaar: 6401037,4 ja 682341,6. Mis kohaga on tegu?
Õigeks vastuseks loeti: Suur Munamägi või Suure Munamäe vaatetorn. (Õige vastus andis 1 punkti.)


Küsimus nr. 2:
 Vasakul oleval joonisel on väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest aadressil http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis. Millega on tegu ja kus see asub?
gis_pilt2aÕige vastus:
Tegu on lennujaamaga, mis asub Kihnu saarel. (Õige vastus andis 1 punkti.)

Vihjeks: Eesti piires on võimalik koordinaate määrata ja otsida näiteks Maa-ameti kaardirakenduse abil (aadressil http://xgis.maaamet.ee/ ja http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis). Üle terve maailma saab koordinaate määrata näiteks Google Mapsi abil (kaardil paremklikk ja vali “Mis siin on?”). Kindlasti on võimalusi veel ning paljusid koordinaadipaare on võimalik leida ka Vikipeediast, kuigi nende formaat võib olla erinev.

 

Neljapäev, 17. november

Küsimus põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele

Küsimus: On teada legend, et kui Tallinna linn ühel päeval valmis saab, ujutab Ülemiste vanake linna üle. Kas see on ka loodusgeograafiliselt võimalik? Miks?
Õige vastus: Ülemiste järve veepind on Maa-ameti kaardirakenduse järgi 36,5 meetri kõrgusel merepinnast ning järvest põhjapoole jäävad linnaalad oluliselt madalamad – suurem osa Tallinna linnast on vähem kui 10 meetri kõrgusel merepinnast. Vaid Toompea jääb kõrgemale Ülemiste järvest. Seega, jah, on võimalik, et järv ületab suurema osa Tallinna linnast üle. (Küsimus nõudis ehk pisut fantaasiat – kas ja kuidas oleks võimalik, et Ülemiste järv Tallinna linna üle ujutaks. Õigeks loeti vastus, mis oli “jaatav” ja põhjendus loogiline. Õigeks ei loetud näiteks “vee linna sisse murdmist”, sest see on liiga üldine – kust ja miks peaks/saaks vesi sisse murd(m)a? Õige vastus andis 1 punkti.)

Lisaküsimus gümnaasiumiõpilastele

Küsimus: Kuidas nimetatakse piltidel olevat nähtust?

loodusgeo_pilt1loodusgeo_pilt2

a) soostumine
b) jõe meandreerumine
c) jõe veetaseme alanemine

Õige vastus: Jõe meandreerumine. (Õige vastus andis 1 punkti.)