“Suur” EGEA

0_EGEA_logo_Plain

 

EGEA (European Geography Association – for Students and Young Geographers) on üleeuroopaline noorgeograafide võrgustik. 1987. aastal tulid Varssavi, Barcelona ja Utrecht’i tudengid ideele luua organisatsioon, et vahetada geograafilist teadmist erinevate Euroopa riikide vahel. Mõte sai teoks ning nüüdseks on EGEA-l ligikaudu 60 entity‘t ehk allüksust 36-s erinevas riigis. Seega meie jaoks on olemas nii suur EGEA, mis koondab kõiki üksusi rahvusvahelisel tasandil, kui ka väike EGEA-Tartu, millel on suur kohalik mõju.

EGEA hüüdlauseks on: Experience Geography, Explore Europe! See võtab väga hästi kokku organisatsiooni olemuse, kuna korraldatavate ürituste seast võib osaleda nii teadussümpoosiumil Brüsselis kui ka mäevallutusretkel Austrias! Lisaks on meile tüüpiline organiseerida omavahel vahetusi. Mis võiks olla veel parem viis mõne riigiga tutvumiseks kui mitte kohaliku geograafi pilgu läbi? Tartu geograafid on aastate jooksul külas käinud EGEAlastel Helsingis, Kopenhaagenis, Kaliningradis, Mainzis, Groningenis, Krakowis, Valencias, Zagrebis, Turkus, Vilniuses, Augsburgis… ja nimekiri jätkub!

EGEA entity’d on jaotatud nelja regiooni: Euromed, East, West, North&Baltic. EGEA-Tartu kuulub väikseimasse ehk Põhja- ja Balti riikide regiooni (N&B). Kord aastas organiseeritakse igas regioonis kongress, kus 5-6 päeva jooksul toimuvad loengud, töötoad, koosolekud, ekskursioonid, matkad ja ägedad peod!
Lisaks toimub ka aastakongress, mis sarnaneb eelmistele, kuid seal tuleb kokku üldkoosolek (ehk esindajad kõikidest liikmesorganisatsioonidest), kus kinnitatakse kõik tähtsad ametipositsioonid järgnevaks aastaks.

EGEA-Tartu on korraldanud:

1994 – aastakongressi (Võsul)

1999 – regioonikongressi (Järvseljal)

2003 – regioonikongressi (Essul)

2008 – regioonikongressi (Leigol)

2019 – regioonikongress (Taevaskojas)

2023 – regioonikongressi (Võsul)

 

“Suurest” EGEA-st saab lähemalt lugeda aadressil www.egea.eu.