Üleeuroopaline EGEA

Ajalugu0_EGEA_logo_Plain

EGEA (European Students Association – for Students and Young Geographers) on üleeuroopaline noorgeograafide võrgustik. 1987. aastal tulid Varssavi, Barcelona ja Utrecht’i tudengid ideele luua sihtasutus, mis vahendaks geograafilist informatsiooni erinevate Euroopa riikide vahel. Aasta hiljem organisatsioon registreeriti ja aastal 1996 sai see omale kodulehekülje. Praeguseks on EGEA’l 90 üksust 36-s erinevas riigis.

Visioon ja missioon

EGEA visiooniks on tuua kokku noorgeograafe teineteist austavas, kaasavas ja isiklikku arengut õhutavas atmosfääris ja inspireerida ülemaailmset keskkondlikke ja sotsiaalsete protsesside mõistmist. EGEA missiooniks on julgustada noori geograafe ja geograafiatudengeid aktiivselt osalema nii kohalikus, riiklikus kui ka üleeuroopalises otsuste tegemise protsessis läbi vabatahtliku töö, vabavormilise teadmiste ja info jagamise.

EGEA väärtusteks on sõprus, erinevate kultuuride austamine, uudishimu, inspiratsiooni levitamine ning isiklik areng. Põhimõtete tagamiseks pakutakse enesetäienduseks mitmesuguseid võimalusi – korraldatakse kongresse, seminare, ekskursioone, töötubasid, õpilasvahetusi erinevate ülikoolide vahel ja palju muud.

Üritused

EGEA on jaotatud neljaks osaks – Euromed, East, West, North&Baltic. Suurimaks ürituseks on Annual Congress, milles saavad kokku kõigi EGEA üksuste esindajad. Lisaks toimuvad EGEA erinevate piirkondade (näiteks North&Baltic) kongressid. Igal kongressil (enamasti on need viie-kuuepäevased) on nii teaduslik kui ka meelelahutuslik osa, millest kõik osalised on oodatud osa võtma. Lisaks kongressidele toimuvad näiteks teaduslikud sümpoosiumid ja EGEA üksuste vahelised vahetused, kus ühe üksuse liikmed saavad külastada mõnda teist üksust, ööbida nende liikmete juures ja saada kultuurse ja hariva elamuse osaliseks.

EGEA ajaloost, tegevusest, üritustest ja kõigest muust saab täpsemalt lugeda aadressil www.egea.eu.

North & Baltic Regional Congress 2013
North & Baltic Regional Congress 2013 Kopenhaagenis. Pildil on ka EGEA-Tartu vilistlane Epp 🙂