Struktuur ja juhtimine

EGEA-Tartu juhatuse valimised toimuvad üldkoosolekul, mis toimub vähemalt korra õppeaastas.

2018/2019 õppeaastal on EGEA-Tartu juhatuse liikmed:

  • President – Merli Ilves, geograafia mag 2. aasta
  • Kommunikatsioonijuht – Triin Abrams, geograafia bak 3. aasta
  • Euroopa-suunaline kontaktisik – Sigrid Paavle, geograafia bak 3. aasta
  • Raamatupidaja – Liza Vabištševitš, geograafia bak 2. aasta

Klubi kehtiv põhikiri (alates 04.05.2017) on leitav siit.

Klubi kehtiv kodukord (alates 28.09.2017) on leitav siit.

2016. majandusaasta aruanne

2017. majandusaasta aruanne

MTÜ Klubi EGEA-Tartu järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.