Mis on EGEA?

egea_logoEGEA-Tartu on 1989. aastal loodud Tartu Ülikooli geograafia eriala tudengite organisatsioon. Algselt tegutses EGEA-Tartu hoopis TÜNGKi ehk Tartu Ülikooli Noorgeograafide Klubi nime all. Peatselt aga võeti kasutusse nimi EGEA, mis tuleneb üle-euroopalise organisatsiooni European Geographer’s Association for students and young geographers nimest. Rohkem saad rahvusvahelisest EGEAst lugeda siit.

Klubi EGEA-Tartu ridadesse on oodatud kõik geograafiahuvilised noored, kellel on võimalus aktiivselt kaasa lüüa klubi tegevuses, eelistatult Tartus. Klubi liikmetel avaneb võimalus saada teada, mis on organisatsioon, kuidas see toimib ning kuidas seda juhitakse. Kogemusi saadakse üritusi korraldades, kooliõpilastele geograafiatunde andes ning õppekava arendades.

2017/2018. õppeaastal osaleb EGEA-Tartu ka OLE ROHKEM arenguprogrammis, mille raames saadakse tuge organisatsiooni juhtimisel ning terve õppeaasta vältel on võimalus kasutada konsultandi abi tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Programmis osalemine on oluline organisatsiooni arendamiseks.

Seega, kui tahad ka rohkem olla, tule liitu EGEAga! 🙂 Rohkem infot liitumise kohta siit.